witaj w eco-construction

Twój pomysł.

nasze wsparcie.

Firma Eco-Construction Sp. z o.o. od lat zajmuje się projektowaniem wielobranżowym i uzyskiwaniem w imieniu naszych Klientów wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnień związanych z planowanymi przedsięwzięciami.

Nasza współpraca z Klientem polega na wspólnym opracowywaniu koncepcji, doradztwie technicznym  i wsparciu na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Znajomość dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych i budowlanych daje nam możliwość zaproponowania naszym Klientom optymalnych rozwiązań technicznych i ekonomiczno-finansowych.

Bierzemy udział w działaniach badawczo-naukowych
w obszarze rozwiązań proekologicznych.

Zapraszamy do kontaktu!

pROJEKTY I KONCEPCJE

BIOGAZOWNIE

OBIEKTY
W GOSPODARCE ODPADAMI

INSTALACJE
BADAWCZO - NAUKOWE

OBIEKTY KUBATUROWE

REALIZACJE

Nasz zespół angażuje się przede wszystkim w tworzenie i realizacje projektów związanych z działalnością proekologiczną.
Specjalizujemy się w projektowaniu biogazowni, zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, energooszczędnych obiektów kubaturowych
i instalacji badwaczo-edukacyjnych.

alternative, blade, electricity
poznaj kompleksowe rozwiązania naszej firmy

OFERTA

projekty i koncepcje

Pozwolenia, uzgodnienia
i opinie

Koordynacja i Zarządzanie projektami