Realizacje

Nasz zespół angażuje się przede wszystkim w tworzenie i realizacje projektów związanych z działalnością proekologiczną.
Specjalizujemy się w projektowaniu biogazowni, zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, energooszczędnych obiektów kubaturowych
i instalacji badwaczo-edukacyjnych.